Bezpłatne wsparcie terapeutyczne dla dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkole na podstawie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Bezpłatne wspomaganie terapeutyczne dla dzieci, u których zdiagnozowano lub podejrzewa się występowanie nieprawidłowości rozwojowych. Programem obejmuje się dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 

Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju polega na pobudzaniu rozwoju psychoruchowego i społecznego. Obejmuje szereg działań terapeutycznych, zgodnych z zaleceniami Poradni i ukierunkowanych na optymalizację rozwoju. Działania te prowadzą głownie: psycholodzy, logopedzi, pedagodzy i fizjoterapeuci.

Kto i na jakich zasadach może być objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju?

Wczesnym wspomaganiem rozwoju może być objęte każde dziecko od chwili wykrycia nieprawidłowego rozwoju do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej. 

 

Jakie dokumenty są niezbędne, aby dziecko zostało objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju?

Jeżeli rodzic lub lekarz, nauczyciel jest zaniepokojony rozwojem dziecka, obserwuje niepokojące sygnały w zachowaniu malucha,  należy zgłosić się do poradni psychologiczno - pedagogicznej prowadzonej przez miasto, gminę, w której zamieszkuje dziecko. Zostanie tam przeprowadzona wielospecjalistyczna diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka oraz diagnoza funkcjonalna. Na podstawie wyników tych badań poradnia wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka wraz z zaleceniami dla ośrodka, w którym będzie dziecko realizowało WWR.

Niezbędnym dokumentem do zakwalifikowania dziecka do tego typu zajęć jest więc opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Z tym dokumentem należy zgłosić się do Meritum.

Dziecko najszybciej rozwija się na początku swojego życia, dlatego bardzo ważne jest wczesne wspomaganie rozwoju, gdy zachowanie dziecka na tym etapie budzi niepokój rodziców, a te obawy potwierdza diagnoza specjalistów. Wówczas wprowadza się działania, które mają pobudzić psychoruchowy i społeczny rozwój dziecka. W dobraniu terapii pomagają fizjoterapeuci, logopedzi, a także psychologowie. Nie ma jednego dobrego schematu, gdyż zawsze terapia dobierana jest indywidualnie, po analizie deficytów, z jakimi zmaga się dziecko.

Wczesnym wspomaganiem rozwoju może zostać objęte każde dziecko, u którego wykryto problemy. Opieka trwa aż do momentu, gdy dziecko rozpocznie naukę w szkole podstawowej. Nie ma z kolei dolnej granicy wieku, od kiedy taka pomoc może zostać udzielona. Im wcześniej terapia zostanie wprowadzona, tym większa szansa na skuteczne leczenie i szybsze wyrównanie szans.

Formalnie potrzebna do rozpoczęcia terapii wczesnego wspomagania rozwoju w centrum „Meritum” w Sosnowcu jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Do wydania takiej decyzji potrzebna jest rekomendacja lekarza specjalisty, dlatego warto zabrać ze sobą wszelkie wyniki badań, które zostały wcześniej wykonane. Uprawnione do pomocy są dzieci, które cierpią z powodu problemów autystycznych lub kłopotów ze słuchem czy wzrokiem. Uprawnia do tego również niepełnosprawność ruchowa i umysłowa oraz ogólne opóźnienie w prawidłowym rozwoju dziecka.

NA SKRÓTY

Kontakt:

OFERTA

Studia Podyplomowe

KONTAKT

Centrum Rozwoju, Diagnozy i Terapii "Meritum"

ul. H. Hubala - Dobrzańskiego 99B/1

41-218 Sosnowiec

e-mail: centrum@fundacjameritum.com

tel. 506 506 761

Znajdź nas
Zapraszamy

Od poniedziałku do piątku

w godzinach 10.00 - 18.00

(możliwość umawiania wizyt od godz. 8.00)

oraz w soboty 9.00 - 14.00

  • White Google+ Icon
  • White Facebook Icon

Centrum "Meritum" prowadzi bezpłatne Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka!