Cennik

Diagnoza trudności szkolnych i zaburzeń zachowania
Pakiety diagnostyczne 

Uwaga słuchowa + QEEG + INPP + 3 specjalistów

850 PLN

Uwaga słuchowa + QEEG + INPP + 2 specjalistów

750 PLN

Uwaga słuchowa + QEEG + INPP

530 PLN

Uwaga słuchowa + QEEG

350 PLN

3 specjalistów

380 PLN

Please reload

Ceny zawierają:
  • badanie
  • spotkanie zespołu diagnostycznego w celu ustalenia najlepszej drogi postępowania terapeutycznego
  • informacja postdiagnostyczna/raport z przeprowadzonych badań
  • omówienie badań wraz z przekazaniem zaleceń

Konsultacje dla Rodziców/Opiekunów

bezpłatnie

Rozpoznanie potencjału/mocnych stron dziecka

bezpłatnie

Pierwsza wizyta u fizjoterapeuty (badanie)

100 PLN

Diagnoza SI (2-3 godz.)

300 PLN