Nasi specjaliści

Nasza specjalność

Zajęcia i innowacje

Poradnia niemowlaka

Fizjoterapia

neurologopeda

logopeda

psycholog

pedagog, oligopedagog

fizjoterapeuta

terapeuta zajęciowy

terapie specjalistyczne

rehabilitacja

edukacja sukcesem

zajęcia rozwijające talenty

Metoda Tomatisa

trening EEG Biofeedback

rozpoznawanie potencjału

 i talentów dzieci

Autyzm i Zespół Aspergera

diagnoza i wsparcie rozwoju wcześniaków

opóźnienie psychoruchowe

Położna

Doradca laktacyjny

Naurologopeda

Fizjoterapeuta niemowląt 

Instruktor Masażu Shantala

Fizjoterapia dzieci i dorosłych
Pourazowa
Terapia przeciwbólowa
Stomatologiczna
Ortopedyczna
Neurologiczna
Kardiologiczna

Centrum Rozwoju Diagnozy i Terapii Meritum łączy Fundację Meritum i Niepubliczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną Meritum

Nasze motto:

"Doskonałość można osiągnąć wyłącznie przez rozwijanie swoich mocnych stron, a nie przez walkę ze słabościami.

Nie chodzi o ignorowanie swoich deficytów, ale o szukanie sposobów na radzenie sobie ze słabościami tak,

aby nie przeszkadzały w rozwoju tego, co potrafisz najlepiej."

Kompleksowa diagnoza, terapia oraz rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych

Poradnia psychologiczno – pedagogiczna Meritum niesie profesjonalną pomoc dla wszystkich osób, które chcą lepiej zrozumieć siebie, poznać przyczyny swoich problemów i zminimalizować skutki deficytów. W zależności od rodzaju dolegliwości Pacjentom proponujemy spotkania indywidualne lub grupowe. Poznając ich potrzeby psychologiczne, kłopoty ze zdrowiem, możemy pomóc w pokonaniu trudności.

Poradnia psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci i dorosłych

Pierwsze miesiące i lata w życiu dziecka są bardzo ważnym okresem w jego rozwoju. W tym czasie najskuteczniej można zaradzić problemom, z jakimi zmagają się najmłodsi członkowie rodziny, ale także najszybciej stymulować rozwój ich mocnych stron. Poradnia psychologiczno - pedagogiczna „Meritum” w Sosnowcu zapewnia wsparcie psychologów, fizjoterapeutów, logopedów i neurologopedów. Centrum terapeutyczne organizuje także szkolenia dla nauczycieli, którzy mogą zdobyć w ten sposób wiedzę z zakresu rozwiązywania problemów wychowawczych.


Poradnia psychologiczno - pedagogiczna posiada kadrę specjalistów, wśród których pomoc dla Państwa świadczą m.in.:

  • fizjoterapeuta – zajmuje się rehabilitacją niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, a także dorosłych,

  • neurologopeda – za pomocą nowatorskich metod terapeutycznych stara się zwalczyć problemy neurologiczne wpływające na kłopoty z mówieniem,

  • logopeda – zapewnia klasyczne metody terapii wad wymowy. Opiekuje się dziećmi, ale może także pomóc dorosłym, których praca zawodowa wiąże się z operowaniem słowem

  • psychologa - zajmuje się diagnozą i pomocą psychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Szkolenia doskonalące i warsztaty

Prowadzimy szkolenia doskonalące dla specjalistów i warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców. Regularne podnoszenie kwalifikacji wychowawczych pozwala na poprawę funkcjonowania dziecka. Wśród oferowanych kursów i szkoleń znajdują się studia podyplomowe z zakresu EEG - Biofeedback, usługi coachingu oraz bezpłatne konsultacje dla rodziców dzieci chorych.

Siedzibę naszej placówki zlokalizowano w Sosnowcu. Jeśli chcieliby Państwo umówić termin wizyty zapraszamy do kontaktu z naszą recepcją.

 

Meritum Twoją drogą do sukcesu!
 
Zapraszamy!

Centrum "Meritum" prowadzi bezpłatne Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka! Więcej na ten temat...

IMG_6449-ps.jpg

Terapeuta Metody Tomatisa

Terapeuta Integracji Sensorycznej

Prezes Fundacji Meritum

Ewa Wojciechowska

IMG_6650-ps.jpg

Neurologopeda pediatryczny

Terapeuta Karmienia

Dyrektor Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej Meritum

Małgorzata Stando Pawlik

Specjaliści Meritum

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego z 15 letnim stażem pracy. 
Swoją wiedzę nabytą podczas nauki i pracy zawodowej poszerzałam uczestnictwem w szkoleniach i konferencjach specjalistycznych. Dzieci zawsze imponują mi swoją spontanicznością, zaangażowaniem i usposobieniem. 
Jako matka dziecka mającego specjalne potrzeby edukacyjne doskonale wiem, że aby w pełni zrozumieć trzeba przeżyć i doświadczyć. Życie jednak weryfikuje nasze oczekiwania i to do nas należy ( opiekunów, wychowawców) stworzenie dziecku możliwości odnalezienia potencjału oraz rozpoznawania co cieszy i fascynuje!!
Jestem neurologopedą, coachem oraz pedagogiem. Wszystkie te zawodowe pasje
udaje mi się łączyć od kilku lat, a Fundacja "Meritum" jest zwieńczeniem moich doświadczeń zawodowych oraz rodzicielskich. Prywatnie jestem bowiem mamą dwójki dzieci, znającą trudny temat terapii dziecka z zaburzeniami rozwojowymi. 

 

Praca z dziećmi w wieku od 0 do 7 lat daje mi możliwość nie tylko satysfakcji z udziału w procesie odkrywania świata, zdobywaniu przez nie nowych umiejętności, ale również nakreśla obraz różnorodności rozwoju dzieci. Skłaniało mnie to do pogłębiania własnej wiedzy nt. prowidłowości rozwoju dziecka, przyczyn jego zaburzeń oraz skutecznych metod terapii. Poznałam również determinację rodziców, ich potrzeby w czasie poszukiwania przyczyn trudności ich dzieci oraz właściwej terapii.

Moim zawodowym celem jest pomóc dzieciom oraz ich rodzicom w przezwyciężaniu trudności związanych z niewłaściwym rozwojem funkcji poznawczych i mowy oraz odkrywaniu potencjałów i talentów dzieci. Należy bowiem pamiętać, że najlepsze efekty przynosi terapia holistyczna, a właściwa postawa i wiedza Rodziców jest również kluczem do sukcesu ich dzieci. Nie słabości a mocne strony budują szczęśliwego człowieka.

Pedagog, Arteterapeuta, Terapeuta ręki

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 2, terapeuta ręki, arteterapeuta. Ukończyła szkolenia certyfikowane z „Logorytmiki“, „ Terapii ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. W pracy dydaktyczno - wychowawczej stosuje nowoczesne oraz twórcze metody i formy pracy, sprzyja rozwojowi samodzielności, doskonali logiczne myślenie. Ukończyła studia wyższe magisterskie w Opolu Specjalność: Pedagogika  przedszkolna i  wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, licencjat: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Kierunek : Pedagogika Specjalność: Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne ze specjalnością język obcy: j niemiecki oraz studia podyplomowe: Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi Kierunek: Arteterapia. 

Logopeda, Terapeuta Ręki, nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog

Jestem logopedą, oligofrenopedagogiem, terapeutą ręki i nauczycielem wychowania przedszkolnego. 

Wszystkie te specjalności łączę w pracy z dziećmi w wieku 0 - 7 lat w Przedszkolu oraz w Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Meritum. Ciągle udoskonalam swój warsztat pracy poprzez liczne szkolenia, konferencje i warsztaty. Najważniejsze z nich to: Terapia Neurotaktylna I i II st., Masaż Shantala, Terapia Ręki I i II st., Logorytmika. Moją życiową pasją jest praca z małym dzieckiem, odkrywanie jego talentów, możliwości i zainteresowań, na których bazuję podczas całego procesu terapeutycznego. Każdy nawet najmniejszy sukces dziecka jest dla mnie ogromną mobilizacją do dalszej pracy. Zajęcia w gabinecie odbywają się w ciepłej i wesołej atmosferze, gdzie nie ma czasu na nudę :) Prywatnie jestem mamą 4 letniej Hani.

Anna Świątek

logopeda

Fizjoterapeuta

Beata Wieczorek

fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Anna Dudek

terapeuta integracji sensorycznej (SI), dogoterapeuta

Wykształcenie:

Oligofrenopedagog, dogoterapeuta, terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu, terapeuta Integracji Sensorycznej. Od 2007 roku pracuje w  Szkole Podstawowej Specjalnej nr 30 w Sosnowcu.

Wybrane kursy i szkolenia:

  • kurs I stopnia terapii behawioralnej, 

  • kurs I stopnia z zakresu komunikacji alternatywnej metodą PECS, 

  • kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej, 

  • szkolenie z zakresu komunikacji gestami Makaton I,II i III stopień

Magdalena Raczyńska

terapeuta integracji sensorycznej

Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, oliofrrenopedagog, trener I stopnia sensoplastyki. Poszerza swoje kwalifikacje zawodowe poprzez studia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju oraz pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Anna Pisarzowska

Położna, doradca laktacyjny

Please reload

NA SKRÓTY

Kontakt:

OFERTA

Studia Podyplomowe

KONTAKT

Centrum Rozwoju, Diagnozy i Terapii "Meritum"

ul. H. Hubala - Dobrzańskiego 99B/1

41-218 Sosnowiec

e-mail: centrum@fundacjameritum.com

tel. 506 506 761

Znajdź nas
Zapraszamy

Od poniedziałku do piątku

w godzinach 10.00 - 18.00

(możliwość umawiania wizyt od godz. 8.00)

oraz w soboty 9.00 - 14.00

  • White Google+ Icon
  • White Facebook Icon

Centrum "Meritum" prowadzi bezpłatne Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka!