Fizjoterapia niemowląt - Śląsk

Fizjoterapia niemowląt pomaga dzieciom, które wykazują problemy z optymalnym ułożeniem ciała, napięciem mięśniowym, a także dzieciom opóźnionym ruchowo. Terapię niemowląt prowadzą certyfikowani terapeuci poradni rehabilitacyjnej mieszczącej się w Centrum terapeutycznym „Meritum” w Sosnowcu. Na miejscu można także skorzystać terapii integracji sensorycznej, która poprawia motorykę i koordynację ruchową u dzieci.

 

Wskazania do fizjoterapii

Nawet u niemowląt można zauważyć nieprawidłowości funkcjonujące w obrębie układu ruchu.

Najczęściej spotykane to:

  • schematyczne wykonywanie ruchów (np. obracania się tylko przez jedną stronę ciała,
  • układanie główki tylko w jedną stronę),
  • niesymetryczne układanie ciała w trakcie leżenia,
  • niemożność podparcia się na przedramionach (po trzecim miesiącu życia),
  • niechęć do leżenia na brzuchu i raczkowania,
  • brak zainteresowania bodźcami wzrokowym lub słuchowymi z otoczenia.

 

kobieta trzymająca stopy niemowlęcia

Im wcześniej zostanie rozpoczęta fizjoterapia w poradni rehabilitacyjnej, tym lepiej. Nieleczone wady rozwojowe u dzieci prowadzą do zmian czynnościowych w obrębie mięśni, co przyczynia się do ich osłabienia, wad postawy i bólu.

 

Przyczyny wad rozwojowych u niemowląt

Narażone na nieprawidłowości w rozwoju są często dzieci, które urodziły się w ciąży mnogiej. W czasie przebywania w brzuchu matki miały mniej miejsca niż w trakcie optymalnej ciąży, co często przekłada się na wady rozwojowe czy dysfunkcje postawy. Wczesna konsultacja w poradni rehabilitacyjnej i wprowadzenie fizjoterapii od pierwszych chwil życia może te problemy zminimalizować. Jedną z przyczyn wad rozwojowych od momentu narodzin dziecka jest również przedwczesny poród, który sprawia, że dziecko rodzi się z niewielką wagą i niekiedy z częściowo niewykształconymi organami. W takich przypadkach potrzeba więcej czasu, aby dziecko osiągnęło zakładany poziom rozwoju. Nie bez znaczenia jest również poród poprzez cesarskie cięcie. Nienaturalne zakończenie ciąży powoduje trudności w samoregulacji pracy układu nerwowego.

 

Metody fizjoterapii niemowląt

Obecnie rehabilitacja niemowląt przeprowadzana jest najczęściej za pomocą dwóch metod: Bobath oraz Vojty. Obie bazują na stymulacji ośrodkowego układu nerwowego. W tej pierwszej ruch dziecka odbywa się z pomocą terapeuty, który pobudza i wspomaga ciało dziecka, szczególnie w przypadku problemów z napięciem mięśniowym. Jedną z głównych zasad jest prowadzenie ruchu z punktów kluczowych ciała – głowy, obręczy barkowej oraz miedniczej. Drugi ze sposobów polega na odpowiednim, kontrolowanym ucisku poszczególnych stref ciała, który pobudza naturalny ruch dziecka.

 

Cele i założenia terapii

Cele i założenia fizjoterapii niemowląt to poprawa funkcjonowania dzieci, minimalizowanie wad rozwojowych i profilaktyka powstawania wad postawy oraz zmian w obrębie układu szkieletowego. Wczesne wprowadzenie terapii pozwala na uzyskanie znakomitych efektów terapeutycznych, a nawet na całkowitą niwelację schorzeń. Wiele zależy również od zaangażowania rodziców, którym rehabilitant przekaże dokładne informacje dotyczące noszenia czy układania dziecka do snu. Współpraca na linii dziecko – poradnia rehabilitacyjna – rodzice jest gwarancją sukcesu.