Neurologopeda

Neurologopeda zajmuje się diagnozowaniem oraz prowadzeniem terapii zaburzeń językowych, które wynikają z nieprawidłowo działającego ośrodkowego układu nerwowego. Najczęściej polecana jest dzieciom, mającym problemy z prawidłowym gryzieniem, połykaniem i rozwojem mowy. Na zajęciach wykorzystywane są nowoczesne metody terapeutyczne obejmujące ćwiczenia głosowe, oddechowe, masaż logopedyczny oraz ćwiczenia pionizacji języka i stymulujące wrażliwość słuchową. Przeprowadzana jest również terapia audytywno-werbalna, miofunkcjonalna, a także z elementami SI, czyli terapii integracji sensorycznej.

 

Neurologopeda dziecięcy

Pierwsze objawy wskazujące na to, że wizyta u neurologopedy dziecięcego może być potrzebna, to problemy z karmieniem, w tym z odruchem ssania oraz krztuszenie się w czasie jedzenia. Neurologopeda prowadzi terapię nawet dla niemowlaków z zaburzeniami funkcji oddychania, trudnościami w nabywaniu umiejętności jedzenia, a także dla dzieci starszych z wybiórczością pokarmową i opóźnieniami w rozwoju mowy. Tego typu zaburzenia najczęściej pojawiają się u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, które są wcześniakami bądź urodziły się przez cesarskie cięcie. Występują również u dzieci z autyzmem, dyzartią, dysfazją, afazją i porażeniem mózgowym.