Poradnia rodzinna „Meritum” w Sosnowcu

„Meritum” to poradnia rodzinna w Sosnowcu, specjalizująca się w diagnozie wszelkich zaburzeń i trudności rozwojowych i wychowawczych u dzieci i młodzieży. Na miejscu skorzystać można z porad psychologa dziecięcego, logopedy, konsultacji w poradni rehabilitacyjnej oraz z pomocy neurologopedy i terapeuty integracji sensorycznej. Psycholog przyjmuje również dorosłych.

Diagnozy wystawiane w poradni rodzinnej obejmują między innymi:

 • zdolności, w celu właściwego stymulowania mocnych stron dziecka;
 • trudności lub zaburzenia rozwojowe (osiągają stadia rozwoju psychoruchowego z opóźnieniem lub prezentują jego specyficzny obraz);
 • zaburzania zachowania;
 • poziom rozwoju funkcji poznawczych (pamięć, koncentracja, uwaga słuchowa);
 • trudności w nauce, w tym również dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, dysgrafia;
 • dojrzałość szkolna;
 • problemy emocjonalne, społeczne;
 • problemy wychowawcze;
 • zaburzenia rozwoju mowy (od urodzenia) – terapia neurologopedyczna;
 • trudności wymowy – terapia logopedyczna;
 • obniżenie sprawności manualnej;
 • wady postawy, zaburzenia rozwoju ruchowego (obniżone, podwyższone napięcie mięśniowe).

dwie kobiety rozmawiające z dzieckiem

Pedagog, psycholog dziecięcy oraz terapeuci – wszyscy specjaliści pracują na narzędziach badawczych, które umożliwiają precyzyjną diagnozę dostosowaną do wieku dziecka. Do przeprowadzenia wnikliwej diagnozy wykorzystujemy innowacyjne metody badań, m.in. test uwagi słuchowej Alfreda Tomatisa, QEEG – mapowanie mózgu i obrazowanie jego funkcjonowania, INPP – test niedojrzałości neurologicznej, która może blokować prawidłowy rozwój.

Dzięki postawionej diagnozie trafnie dobieramy rodzaj terapii, aby jej efekty pojawiły się w możliwie jak najkrótszym czasie. Oferujemy diagnozę rozwoju dziecka od urodzenia do osiągnięcia pełnoletniości.

 

Logopeda

Logopeda prowadzi terapię logopedyczną, której celem jest pomoc w pozbyciu się wadliwych dźwięków i zaburzeń mowy, doskonalenie mowy ukształtowanej oraz nauczenie tej, która nie została wykształcona. Terapia prowadzona przez logopedę przeznaczona jest dla dzieci z rejonu Śląska, które uczęszczają do przedszkoli i szkół. Terapia logopedyczna skierowana jest do dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z brakiem płynności mówienia, z zaburzeniami mowy (zakłócenia komunikacji językowej) oraz te, które nie rozpoczęły mówić.

 

Osoby diagnozujące:

mgr Małgorzata Stando Pawlik – neurologopeda, terapeuta EEG-Biofeedback, Certyfikowany Instruktor Masażu Shantala, terapeuta ręki. Prowadzi diagnozę: neurologopedyczną dzieci od urodzenia, logopedyczną, pedagogiczną, QEEG oraz INPP.

mgr Ewa Wojciechowska – terapeuta metody Tomatisa. Prowadzi diagnozę uwagi słuchowej oraz INPP,  terapeuta integracji sensorycznej

mgr Marta Domagała – psycholog

mgr Anna Styś-Wiśniewska – psycholog

mgr Ewelina Szopa - pedagog, terapeuta ręki, arteterapeuta

mgr Kinga Latacz – logopeda, terapeuta ręki. Prowadzi diagnozę logopedyczną oraz poziomu sprawności manualnych

mgr Anna Świątek – logopeda

mgr Małgorzata Głownia – fizjoterapeuta

mgr Anna Dudekterapeuta integracji sensorycznej

mgr Beata Wieczorek – terapeuta integracji sensorycznej

mgr Magdalena Raczyńska – terapeuta integracji sensorycznej