Innowacyjne metody terapii

W naszej poradni korzystamy z innowacyjnych metod terapii pedagogicznych i logopedycznych. Dzięki nim jesteśmy w stanie zidentyfikować dokładnie potrzeby danego dziecka oraz skuteczniej z nim pracować. Prowadzimy Trening Umiejętności Społecznych (TUS), aktywny trening słuchowy (Neuroflow), terapię Tomatisa, INPP, SI, a także terapię biologicznego sprzężenia zwrotnego. Chętnie pomożemy Państwu w zdiagnozowaniu problemów u dziecka oraz dobierzemy najlepszą ścieżkę terapeutyczną.

 

Terapia biologicznego sprzężenia zwrotnego

Terapia biologicznego sprzężenia zwrotnego znana jako EEG Biofeedback uczy Pacjenta w sposób świadomy zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Sygnał z jednego punktu na głowie pacjenta jest przetwarzany na zrozumiałą dla Pacjenta postać graficzną (wykres, animację bądź grę wideo). Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu Pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i tak modyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.

 

Dziewczynka podczas badania

Terapia może:

 • poprawić szybkość uczenia się,
 • przyczynić się do rozwiązania problemów szkolnych,
 • wspomóc terapię dysleksji, dysortografii,
 • służyć osobom, które chcą poprawić wyniki w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka).

Neurofeedback pomoże nie tylko poprawić potencjał intelektualny, funkcjonowanie procesów poznawczych, takich jak koncentracja, uwaga, pamięć, ale również odpowiednio dobrane protokoły pozwolą nauczyć się relaksacji, wyciszenia oraz radzenia sobie ze stresem.

Amerykańska Akademia Pediatrii uznała w 2013 r. tę metodę jako jedną z najbardziej rekomendowanych form terapii dla pacjentów z ADHD oraz ADD (best support Level 1).
Rekomendacja dotyczy tych form oddziaływania, których skuteczność ma wystarczające potwierdzenie w doniesieniach naukowych i klinicznych (evidence based).

 

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to oparta na modelowaniu, uczeniu umiejętności społecznych, skryptach oraz historyjkach społecznych forma terapii osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, która została uznana jako skuteczna, co jest potwierdzone badaniami (Raport NAC USA National Autism Center –2015 rok).

 

Grupka dziewczynek

Dla kogo jest TUS?

Program TUS nie dotyczy wyłącznie osób z ASD (spektrum autyzmu)

Jeżeli Twoje dziecko:

 • nie nauczyło się danego zachowania
 • zna dane zachowanie, ale nie jest w stanie go stosować
 • umie odpowiednio się zachować, ale nie zawsze to wykorzystuje, gdy to jest wskazane

Jeżeli konkurencyjne zachowania zaburzają użycie właściwej umiejętności, to znaczy, że TUS jest właśnie dla niego.

Głównym zadaniem TUSu jest rozwijanie prawidłowych zachowań społecznych.

Podczas zajęć ćwiczymy:

 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami,
 • umiejętności planowania,
 • budowanie tożsamości.

Czas trwania zajęć zależy od funkcjonowania grupy. Mogą to być spotkania raz w tygodniu trwające 80-90 minut lub też dwa razy w tygodniu po 60 minut.

Aby zapisać swoje dziecko na Trening Umiejętności Społecznych, umów siebie i swoje dziecko na spotkanie indywidualne z psychologiem lub terapeutą. Zachęcamy również do zapoznania się z innymi prowadzonymi przez nas zajęciami, m.in. terapią Tomatisa.

 

Fizjoterapia

Fizjoterapia jako dyscyplina zajmująca się likwidacją skutków lub łagodzeniem procesów chorobowych i ich następstw, zapobieganiem im oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego jego życia, umiejscowiona jest w obszarze nauk medycznych. Ze względu na swój charakter, związany z metodycznie prowadzonym procesem rozwijania, utrzymywania i przywracania maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych człowieka, czerpie także z nauk o kulturze fizycznej, nauk behawioralnych i społecznych (psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych).

 

W ramach oferty w Centrum Meritum zapewniamy fizjoterapię:

 • dzieci - od wieku niemowlęcego, również wcześniaków,
 • młodzieży
 • dorosłych w zakresie:
  • rehabilitacji neurologicznej w celu ustabilizowania napięcia nerwowego u dzieci oraz u dorosłych m.in. po udarach
  • terapii przeciwbólowej
  • masaży leczniczych
  • rehabilitacji ortopedycznej

Kobieta ćwicząca z dzieckiem

INPP

Według definicji przyjętej przez INPP, opóźnienie neurorozwojowe jest to przedłużające się nagromadzenie odruchów pierwotnych powyżej pierwszego roku życia oraz brak lub występowanie niedojrzałych odruchów posturalnych powyżej wieku trzech i pół lat. Występowanie lub brak odruchów pierwotnych i posturalnych podczas kluczowych etapów rozwoju, stanowi wiarygodny wskaźnik dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego. Wykazano także, że nieprawidłowe odruchy mogą być jedną z przyczyn specyficznych trudności w nauce (Fiorentino 1970, Bobath & Bobath 1975, Ayres 1972/3, Bender 1976, Blythe, McGlown 1979, Goddard 1994/96, Wilkinson 1994,Goddard Blythe 1998) oraz niedojrzałego zachowania.

 • Program terapii INPP poprzez zintegrowanie prymitywnych odruchów i wywołanie pojawienia się odruchów posturalnych wpływa na wiele sfer rozwoju pacjenta.
 • Do pozytywnych skutków terapii należy normalizacja w obrębie motoryki małej i dużej, koordynacji, postawy, równowagi, świadomości ciała, wrażliwości na dotyk, ruchów gałek ocznych, świadomości przestrzennej, koncentracji i napięcia mięśniowego. Usprawnienie w tych obszarach poprawia funkcjonowanie poznawcze, a tym samym tworzy fundament dla naturalnego rozwoju.

 

Metoda INPP kierowana jest do dzieci z:

 • Dysleksją - dysgrafią - dysortografią - dyspraksją
 • Zaburzeniami koncentracji uwagi - nadpobudliwością w tym z ADHD
 • Zespołem Aspergera
 • Zaburzeniami koordynacji
 • Dysfunkcjami ruchowymi i percepcyjnymi
 • Opóźnionym rozwojem mowy
 • Nadwrażliwością emocjonalną
 • Podwyższonym działaniem stresu (przetrwały odruch Moro)
 • Z trudnościami z trzymaniem moczu (odruch Galant)

Dziecko przykładające sobie rysunek do twarzy