Neuroflow ATS

dziecko uczy się na komputerze Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line i jest dostępny na platformie internetowej. Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu diagnozy.

Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudnosci do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony może byc w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży. Do rozpoczęcia terapii w domu potrzebny jest komputer stacjonarny lub laptop, słuchawki stereofoniczne i dostęp do internetu.

 

WIĘC JEŚLI TWOJE DZIECKO:

 • ma trudności z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest gwar lub hałas
 • ma trudności z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
 • dźwięki z otoczenia łatwo odwracają jego uwagę
 • ma trudności w uczeniu się (problemy z nauką czytania, pisania, języków obcych)
 • nie potrafi dłużej utrzymać uwagi na zdaniu
 • często „wyłącza się”, myślami jest gdzie indziej, sprawia wrażenie nieobecnego
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe lub częste zapalenie ucha i ma trudności w uczeniu się

 

SPRAWDŹ, czy przyczyną trudności dziecka nie są Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego CAPD…

KORZYŚCI Z TERAPII NEUROFLOW ATS®

 • Lepsze słyszenie mowy w hałasie
 • Poprawa wyników w nauce
 • Wysłużenie pamięci i uwagi słuchowej
 • Rozwój mowy i komunikacji werbalnej