Terapia Tomatisa

Terapia Tomatisa jest programem stymulacji słuchowej mającym na celu przezwyciężenie zaburzeń uwagi słuchowej i poprawę umiejętności komunikacji. Obejmuje ona trening słuchu przy pomocy odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego oraz ćwiczenia audio wokalne, mające na celu zwiększenie kontroli nad własnym głosem i mową. Badaniem diagnostycznym przeprowadzanym w ramach terapii Tomatisa jest test uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej. Wykonuje się go przy pomocy urządzenia zwanego audiolaterometrem, który jest przekalibrowanym audiometrem. Test uwagi słuchowej składa się z następujących elementów: badanie uwagi słuchowej zewnętrznej, badanie uwagi słuchowej wewnętrznej, badanie źródła dźwięku, dyskryminacja wysokości dźwięków, test lateralizacji słuchowej.

Zastosowanie terapii Tomatisa:

  • Dysleksja i trudności w nauce
  • ADD/ADHD
  • Centralne zaburzenia słuchu
  • Autyzm
  • Zaburzenia mowy – opóźniony rozwój mowy, zaburzenia artykulacji, jąkanie
  • Zaburzenia głosu
  • Słaba koncentracja uwagi
  • Rozwój osobisty, kreatywność
  • Nauka języków obcych
  • Relaksacja

 

Dziewczynka w białych słuchawkach

W przypadku wystąpienia tego typu problemów u dziecka, zachęcamy również do zapisania się na konsultację u psychologa dziecięcego.

 

Zaburzenia przetwarzania słuchowego

Terapię Tomatisa stosuje się także w przypadku zaburzeń przetwarzania słuchowego. Ich źródłem są nieprawidłowości w ośrodkowym układzie nerwowym. Tego typu zaburzenia pracy zmysłu słuchu, wynikają z niewłaściwego przetwarzania bodźców słuchowych, które skutkuje trudnościami w rozpoznawaniu dźwięków. Dzieci ze zdiagnozowanym APD są często wcześniakami bądź jako niemowlaki cierpiały na neuroinfekcje. Trening dla dzieci z ADP obejmuje m.in. ćwiczenia lokalizacji źródeł dźwięków i ich rozpoznawania, uwagi słuchowej, pisania ze słuchu, naśladowania rytmu i różnicowania głośności. Dzięki treningowi słuchowemu Tomatisa stymulowane są funkcje centralnego układu nerwowego, które są upośledzone o dzieci ze zdiagnozowanym APD.

 

Terapia Tomatisa - trening słuchowy dla poprawy komunikacji

Terapia Tomatisa to innowacyjna metoda treningu słuchowego, która ma na celu poprawę umiejętności komunikacyjnych oraz wsparcie rozwoju emocjonalnego i poznawczego. Stworzona przez dr Alfreda Tomatisa, metoda ta opiera się na zasadzie, że nasz mózg jest w stanie się uczyć i rozwijać przez całe życie. Poprzez specjalistyczne ćwiczenia słuchowe stymuluje i wzmacnia nasze zdolności do przetwarzania dźwięków, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie w codziennym życiu.

W trakcie treningu słuchowego Tomatisa uczestnicy korzystają z indywidualnie dobranych programów słuchowych, które dostarczają bogatego spektrum dźwięków. Dzięki temu mózg uczy się lepiej rozumieć i przetwarzać informacje dźwiękowe, co może pomóc w radzeniu sobie z trudnościami w komunikacji, koncentracji czy nauce języków obcych. Terapia Tomatisa jest stosowana zarówno u dzieci, jak i dorosłych, a jej efektywność potwierdzają liczne badania naukowe.