Metoda Tomatisa

Metoda Tomatisa jest programem stymulacji słuchowej mającym na celu przezwyciężenie zaburzeń uwagi słuchowej i poprawę umiejętności komunikacji. Obejmuje ona trening słuchu przy pomocy odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego oraz ćwiczenia audio wokalne, mające na celu zwiększenie kontroli nad własnym głosem i mową.
Badaniem diagnostycznym jest test uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej. Wykonuje się go przy pomocy urządzenia zwanego audiolaterometrem, który jest przekalibrowanym audiometrem. Test uwagi słuchowej składa się z następujących elementów: badanie uwagi słuchowej zewnętrznej, badanie uwagi słuchowej wewnętrznej, badanie źródła dźwięku, dyskryminacja wysokości dźwięków, test lateralizacji słuchowej.

 

Zastosowanie:

  • Dysleksja i trudności w nauce
  • ADD/ADHD
  • Centralne zaburzenia słuchu
  • Autyzm
  • Zaburzenia mowy – opóźniony rozwój mowy, zaburzenia artykulacji, jąkanie
  • Zaburzenia głosu
  • Słaba koncentracja uwagi
  • Rozwój osobisty, kreatywność
  • Nauka języków obcych
  • Relaksacja

 

Dziewczynka w białych słuchawkach