Centrum Rozwoju Diagnozy i Terapii Meritum

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Meritum niesie profesjonalną pomoc dla wszystkich osób, które chcą lepiej zrozumieć siebie, poznać przyczyny swoich problemów i zminimalizować skutki deficytów. W zależności od rodzaju trudności Pacjentom proponujemy spotkania indywidualne lub grupowe. Poznając ich potrzeby psychologiczne, kłopoty ze zdrowiem, możemy pomóc w pokonaniu trudności.

 

skaczący mężczyzna i dziecko

 

dziecko

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna posiada kadrę specjalistów, wśród których pomoc dla Państwa świadczą m.in.:

  • fizjoterapeuta – zajmuje się rehabilitacją niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, a także dorosłych,
  • neurologopeda – za pomocą nowatorskich metod terapeutycznych wspiera rozwój mowy dziecka od urodzenia początkowo poprzez rozwiązywanie problemów z karmieniem dziecka, a następnie umiejętnością gryzienia, żucia, połykania, aż po osiągnięcie prawidłowego rozwoju mowy,
  • logopeda – zapewnia klasyczne metody terapii wad wymowy. Opiekuje się dziećmi, ale może także pomóc dorosłym, których praca zawodowa wiąże się z operowaniem słowem
  • psychologa - zajmuje się diagnozą i pomocą psychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • terapeuta integracji sensorycznej - odpowiedzialny jest za ćwiczenie wszystkich zmysłów człowieka;

 

Nasz zespół

Kobieta w białej sukience

mgr Małgorzata Stando Pawlik – Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Meritum, Neurologopeda pediatryczny, Terapeuta Karmienia, Terapeuta EEG-Biofeedback, Life Coach

Jestem neurologopedą, coachem oraz pedagogiem. Wszystkie te zawodowe pasje udaje mi się łączyć od kilku lat, a Fundacja "Meritum" jest zwieńczeniem moich doświadczeń zawodowych oraz rodzicielskich. Prywatnie jestem bowiem mamą dwójki dzieci, znającą trudny temat terapii dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.
Praca z dziećmi w wieku od 0 do 7 lat daje mi możliwość nie tylko satysfakcji z udziału w procesie odkrywania świata, zdobywaniu przez nie nowych umiejętności, ale również nakreśla obraz różnorodności rozwoju dzieci. Skłaniało mnie to do pogłębiania własnej wiedzy nt. prowidłowości rozwoju dziecka, przyczyn jego zaburzeń oraz skutecznych metod terapii. Poznałam również determinację rodziców, ich potrzeby w czasie poszukiwania przyczyn trudności ich dzieci oraz właściwej terapii.
Moim zawodowym celem jest pomóc dzieciom oraz ich rodzicom w przezwyciężaniu trudności związanych z niewłaściwym rozwojem funkcji poznawczych i mowy oraz odkrywaniu potencjałów i talentów dzieci. Należy bowiem pamiętać, że najlepsze efekty przynosi terapia holistyczna, a właściwa postawa i wiedza Rodziców jest również kluczem do sukcesu ich dzieci. Nie słabości a mocne strony budują szczęśliwego człowieka.

 

Kobieta o czarnych włosach

mgr Ewa Wojciechowska – Prezes Fundacji Meritum

Jestem dyplomowanym terapeutą Integracji Sensorycznej, certyfikowanym terapeutą metody prof. A.Tomatisa oraz Providerem Aktywnego Treningu Słuchowego metodą Neuroflow ATS®. Wykładowcą Akademickim Instytutu Psychologii w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, Członkiem Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej oraz Stowarzyszenia Mamy Głos. Zajmuję się diagnozowaniem dzieci oraz osób dorosłych. Jako jedna z nielicznych, łączę diagnozę zaburzeń Integracji Sensorycznej z diagnozą Uwagi słuchowej, aby uzyskać dokładny obraz przyczyn trudności dziecka. Swoją wiedzę poszerzam stale uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach specjalistycznych.

 

Kobieta o brązowym kolorze włosów

mgr Marta Domagała –Psycholog

Jestem magistrem psychologii oraz analitykiem zachowania w trakcie certyfikacji. Obecnie uczestniczę w półtorarocznym szkoleniu z zakresu Terapii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży organizowanym przez Centrum Pediatrii w Sosnowcu. Równocześnie podnoszę swoje kwalifikację studiując Terapię pedagogiczną. Doświadczenie zawodowe uzyskałam min. na stażu w Centrum Psychiatrii w Katowicach, pracując w Warsztatach Terapii Zajęciowej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju, prowadząc diagnozy i konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych z zaburzeniami osobowości i nastroju w ramach NFZ, a także pracując terapeutycznie z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi (m.in. autyzm, Zespół Aspergera, ADHD, Zespół Downa, Afazja Motoryczna). W swojej pracy cenię autentyczność w kontakcie z pacjentem oraz holistyczne podejście do problemów. Prowadzę konsultacje zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych.

 

mgr Anna Styś-Wiśniewska – psycholog

 

Kobieta z pomalowanymi rzęsami

mgr Ewelina Szopa - Pedagog, Arteterapeuta, Terapeuta ręki

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 2, terapeuta ręki, arteterapeuta. Ukończyła szkolenia certyfikowane z „Logorytmiki“, „ Terapii ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. W pracy dydaktyczno - wychowawczej stosuje nowoczesne oraz twórcze metody i formy pracy, sprzyja rozwojowi samodzielności, doskonali logiczne myślenie. Ukończyła studia wyższe magisterskie w Opolu Specjalność: Pedagogika  przedszkolna i  wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, licencjat: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Kierunek : Pedagogika Specjalność: Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne ze specjalnością język obcy: j niemiecki oraz studia podyplomowe: Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi Kierunek: Arteterapia.

 

Kobieta z kolczykiem w uchu

mgr Kinga Latacz – Logopeda, Terapeuta Ręki, nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagogiem i logopedą. Wszystkie te trzy zawody łącze w swojej obecnej pracy w przedszkolu integracyjnym, gdzie na co dzień pracuję z dziećmi w normie intelektualnej, z dziećmi ze spektrum autyzmu, z Zespołem Downa oraz dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Swój warsztat pracy poszerzyłam o certyfikowane szkolenia z zakresu Terapii Ręki oraz Logorytmiki. Posiadam również kwalifikację do Terapii Neurotaktylnej oraz masażu Shantala, które wykorzystuję podczas pracy logopedycznej z dziećmi w wieku od 0-7 lat. Prywatnie jestem mamą 4-letniej Hani.

 

Blondynka w kremowej bluzce

mgr Aleksandra Soboń - Logopeda

Ukończyłam studia magisterskie w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi na kierunku pedagogika oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii na Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Odbyłam praktykę logopedyczną na Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, gdzie mogłam prowadzić zajęcia z dziećmi posiadającymi różne zaburzenia rozwojowe. Moje zainteresowanie logopedią zrodziło się między innymi na skutek problemów z mową u moich córek. Doświadczenia te są powodem moich dalszych działań związanych z pogłębianiem wiedzy logopedycznej i chęci niesienia pomocy innym. Prowadząc terapię podchodzę do problemu nie tylko jako specjalista, ale również jako rodzic dziecka, które zmagało się z tym problemem na co dzień.

 

Kobieta w okularach

mgr Małgorzata Głownia – Fizjoterapeuta

Jestem magistrem fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Od zawsze chciałam pracować z dziećmi, dlatego ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego. Posiadam także przygotowanie pedagogiczne. Uważam, że w moim zawodzie ważne jest interdyscyplinarne podejście, więc w najbliższym czasie wybieram się na studia na specjalności Integracja Sensoryczna. Praktyczne umiejętności rozwijałam odbywając staże w In Corpore w Katowicach oraz w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. Pracowałam także w przedszkolu integracyjnym. Interesuję się żeglarstwem, muzyką oraz kuchnią i kulturą włoską.

 

Kobieta przytulająca pieska

mgr Anna Dudek – Terapeuta integracji sensorycznej (SI), dogoterapeuta

Wykształcenie:
Oligofrenopedagog, dogoterapeuta, terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu, terapeuta Integracji Sensorycznej
Od 2007 roku pracuje w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 30 w Sosnowcu.
Wybrane szkolenia:

  • ukończony kurs I stopnia terapii behawioralnej,
  • kurs I stopnia z zakresu komunikacji alternatywnej metodą PECS,
  • kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej,
  • szkolenie z zakresu komunikacji gestami Makaton I,II i III stopień

 

mgr Anna Pisarzowska - położna, doradca laktacyjny

 

 

 

Kobieta w białej marynarce

Anna Świątek - Logopeda

Jestem logopedą, pedagogiem resocjalizacyjnym oraz posiadam kwalifikacje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. W swojej pracy łączę kompetencje logopedyczne i pedagogiczne zdobyte na studiach i warsztatach. Dbając o jak najlepszy rozwój mowy i funkcji poznawczych pacjenta. Systematycznie pozyskuję nową wiedzę uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach
z zakresu logopedii oraz pedagogiki.

 

Kobieta

mgr Marta Barańska 

Jestem pedagogiem specjalnym. Od kilku lat pracuję jako nauczyciel i terapeuta w przedszkolu integracyjnym. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogiki Wczesnoszkolnej z Edukacją Przedszkolną. Przez lata pracy w przedszkolu podnosiłam swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych. Ukończyłam studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki, Pedagogiki Specjalnej zajmującą się dziećmi ze Spektrum Autyzmu, Diagnozę i Terapię Pedagogiczną oraz Tyflopedagogikę. Aktualnie swój warsztat pracy poszerzam o liczne szkolenia i kursy, niedawno ukończyłam certyfikowany kurs Terapii Ręki. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję, ponieważ każdego dnia odwdzięczają się one swoją radością, uśmiechem i zaufaniem. Mogę obserwować jak poprzez zabawię i naukę rozwijają się, pogłębiają swoje zainteresowania i umiejętności.

 

Kobieta

mgr Ewa Lotko

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Filologicznego o specjalizacji – Logopedia. Ukończyłam studia licencjackie z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz magisterskie
z zakresu oligofrenopedagogiki. Na co dzień jestem nauczycielem kontraktowym w przedszkolu gdzie również spełniam swoją pasję – jako logopeda przeprowadzam badania przesiewowe starszych grup oraz realizuję projekty logopedyczne. Swoje doświadczanie zawodowe zdobywam od 2017 roku rozpoczynając pracę w żłobku, następnie pracując w przedszkolu z dziećmi w normie intelektualnej oraz dodatkowo z niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, znacznym jak również ze spektrum autyzmu i Aspergerem. Chętnie poszerzam swoją wiedzę w dziedzinie logopedii uczestnicząc na szkoleniach oraz czytając literaturę.

 

Kobieta w okularach z cienką oblamówką

Weronika Maciąg - Recepcjonistka

Jestem studentką psychologii. Z tą dziedziną nauki wiążę swoją przyszłość, a studiowanie pomaga mi w rozwijaniu pasji ludzkim umysłem. Wolne chwile spędzam z aparatem fotograficznym.

 

Kompleksowa diagnoza, terapia oraz rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych