Centrum Rozwoju Diagnozy i Terapii Meritum

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Meritum niesie profesjonalną pomoc dla wszystkich osób, które chcą lepiej zrozumieć siebie, poznać przyczyny swoich problemów i zminimalizować skutki deficytów. W zależności od rodzaju trudności Pacjentom proponujemy spotkania indywidualne lub grupowe. Poznając ich potrzeby psychologiczne, kłopoty ze zdrowiem, możemy pomóc w pokonaniu trudności.

 

skaczący mężczyzna i dziecko

 

dziecko

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna posiada kadrę specjalistów, wśród których pomoc dla Państwa świadczą m.in.:

  • fizjoterapeuta – zajmuje się rehabilitacją niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, a także dorosłych,
  • neurologopeda – za pomocą nowatorskich metod terapeutycznych wspiera rozwój mowy dziecka od urodzenia początkowo poprzez rozwiązywanie problemów z karmieniem dziecka, a następnie umiejętnością gryzienia, żucia, połykania, aż po osiągnięcie prawidłowego rozwoju mowy,
  • logopeda – zapewnia klasyczne metody terapii wad wymowy. Opiekuje się dziećmi, ale może także pomóc dorosłym, których praca zawodowa wiąże się z operowaniem słowem
  • psychologa - zajmuje się diagnozą i pomocą psychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • terapeuta integracji sensorycznej - odpowiedzialny jest za ćwiczenie wszystkich zmysłów człowieka;

 

Nasz zespół

Kobieta w białej sukience

mgr Małgorzata Stando Pawlik – Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Meritum, Neurologopeda pediatryczny, Terapeuta Karmienia, Terapeuta EEG-Biofeedback, Life Coach

Jestem neurologopedą pediatrycznym, terapeutą ortodoncji funkcjonalnej oraz terapeutą karmienia, Wykładowcą Akademickim Instytutu Psychologii w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Specjalizuję się w pracy z dziećmi od 0 do 6 roku życia z trudnościami w nabywaniu umiejętności jedzenia od pierwszych dni życia, w tym z wybiórczością pokarmową, zaburzeniami funkcji oddychania (np. oddychanie ustami), w obrębie twarzy i jamy ustnej, w rozwoju mowy i wymowy tj. wcześniaki, dziećmi po cesarskim cięciu, z podwyższonym lub obniżonym napięciem mięśniowym, po komplikacjach ciążowych i okołoporodowych. Działaniami z zakresy terapii ortodoncji funkcjonalnej, wykorzystywanej od pierwszych dni życia dziecka, zapobiegam występowaniu wad wymowy oraz wad zgryzu, jak również koryguję już występujące. Ortodoncja funkcjonalna wspiera także tradycyjne leczenie ortodontyczne osób w każdym wieku, aby uzyskać szybkie i przede wszystkim stałe efekty terapii.
Wykorzystując holistyczne podejście do zagadnień rozwoju dziecka, najważniejszym elementem mojej pracy jest szczegółowa diagnoza trudności dziecka. Takie podejście daje możliwość najbardziej precyzyjnego ustalenia planu terapii i skrócenie jej czasu. Pozwala na szybką poprawę zaburzonych funkcji i poprawę jakości życia dziecka i całej rodziny.
Zapraszam również do konsultacji online.

 

 

Kobieta o czarnych włosach

mgr Ewa Wojciechowska – Prezes Fundacji Meritum

Jestem dyplomowanym terapeutą Integracji Sensorycznej, certyfikowanym terapeutą metody prof. A.Tomatisa oraz Providerem Aktywnego Treningu Słuchowego metodą Neuroflow ATS®. Wykładowcą Akademickim Instytutu Psychologii w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, Członkiem Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej oraz Stowarzyszenia Mamy Głos. Zajmuję się diagnozowaniem dzieci oraz osób dorosłych. Jako jedna z nielicznych, łączę diagnozę zaburzeń Integracji Sensorycznej z diagnozą Uwagi słuchowej, aby uzyskać dokładny obraz przyczyn trudności dziecka. Swoją wiedzę poszerzam stale uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach specjalistycznych.

 

brak zdjęcia

 

mgr Anna Styś-Wiśniewska – psycholog

 

brak zdjęcia

 

Anna Małkiewicz - Psycholog

 

Kobieta w okularach

mgr Małgorzata Głownia – Fizjoterapeuta

Jestem magistrem fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Od zawsze chciałam pracować z dziećmi, dlatego ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego. Posiadam także przygotowanie pedagogiczne. Uważam, że w moim zawodzie ważne jest interdyscyplinarne podejście, więc w najbliższym czasie wybieram się na studia na specjalności Integracja Sensoryczna. Praktyczne umiejętności rozwijałam odbywając staże w In Corpore w Katowicach oraz w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. Pracowałam także w przedszkolu integracyjnym. Interesuję się żeglarstwem, muzyką oraz kuchnią i kulturą włoską.

 

brak zdjęcia

 

Karolina Grzywnowicz - Fizjoterapeuta

 

brak zdjęcia

 

Tatiana Malinowska - Fizjoterapeuta

 

brak zdjęcia

 

Filip Jaworski - Fizjoterapeuta

 

Kobieta przytulająca pieska

mgr Anna Dudek – Terapeuta integracji sensorycznej (SI), dogoterapeuta

Wykształcenie:
Oligofrenopedagog, dogoterapeuta, terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu, terapeuta Integracji Sensorycznej
Od 2007 roku pracuje w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 30 w Sosnowcu.
Wybrane szkolenia:

  • ukończony kurs I stopnia terapii behawioralnej,
  • kurs I stopnia z zakresu komunikacji alternatywnej metodą PECS,
  • kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej,
  • szkolenie z zakresu komunikacji gestami Makaton I,II i III stopień

 

Kobieta z kolczykiem w uchu

mgr Kinga Latacz – Logopeda, Terapeuta Ręki, nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagogiem i logopedą. Wszystkie te trzy zawody łącze w swojej obecnej pracy w przedszkolu integracyjnym, gdzie na co dzień pracuję z dziećmi w normie intelektualnej, z dziećmi ze spektrum autyzmu, z Zespołem Downa oraz dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Swój warsztat pracy poszerzyłam o certyfikowane szkolenia z zakresu Terapii Ręki oraz Logorytmiki. Posiadam również kwalifikację do Terapii Neurotaktylnej oraz masażu Shantala, które wykorzystuję podczas pracy logopedycznej z dziećmi w wieku od 0-7 lat. Prywatnie jestem mamą 4-letniej Hani.

 

Kobieta w białej marynarce

Anna Świątek - Logopeda

Jestem logopedą, pedagogiem resocjalizacyjnym oraz posiadam kwalifikacje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. W swojej pracy łączę kompetencje logopedyczne i pedagogiczne zdobyte na studiach i warsztatach. Dbając o jak najlepszy rozwój mowy i funkcji poznawczych pacjenta. Systematycznie pozyskuję nową wiedzę uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach
z zakresu logopedii oraz pedagogiki.

 

Blondynka w kremowej bluzce

mgr Aleksandra Soboń - Logopeda

Ukończyłam studia magisterskie w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi na kierunku pedagogika oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii na Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Odbyłam praktykę logopedyczną na Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, gdzie mogłam prowadzić zajęcia z dziećmi posiadającymi różne zaburzenia rozwojowe. Moje zainteresowanie logopedią zrodziło się między innymi na skutek problemów z mową u moich córek. Doświadczenia te są powodem moich dalszych działań związanych z pogłębianiem wiedzy logopedycznej i chęci niesienia pomocy innym. Prowadząc terapię podchodzę do problemu nie tylko jako specjalista, ale również jako rodzic dziecka, które zmagało się z tym problemem na co dzień.

 

Marta Krawczyk -Skipioł - Logopeda

 

Kobieta z pomalowanymi rzęsami

mgr Ewelina Szopa - Pedagog, Arteterapeuta, Terapeuta ręki

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 2, terapeuta ręki, arteterapeuta. Ukończyła szkolenia certyfikowane z „Logorytmiki“, „ Terapii ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. W pracy dydaktyczno - wychowawczej stosuje nowoczesne oraz twórcze metody i formy pracy, sprzyja rozwojowi samodzielności, doskonali logiczne myślenie. Ukończyła studia wyższe magisterskie w Opolu Specjalność: Pedagogika  przedszkolna i  wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, licencjat: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Kierunek : Pedagogika Specjalność: Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne ze specjalnością język obcy: j niemiecki oraz studia podyplomowe: Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi Kierunek: Arteterapia.

 

Kobieta

mgr Marta Barańska 

Jestem pedagogiem specjalnym. Od kilku lat pracuję jako nauczyciel i terapeuta w przedszkolu integracyjnym. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogiki Wczesnoszkolnej z Edukacją Przedszkolną. Przez lata pracy w przedszkolu podnosiłam swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych. Ukończyłam studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki, Pedagogiki Specjalnej zajmującą się dziećmi ze Spektrum Autyzmu, Diagnozę i Terapię Pedagogiczną oraz Tyflopedagogikę. Aktualnie swój warsztat pracy poszerzam o liczne szkolenia i kursy, niedawno ukończyłam certyfikowany kurs Terapii Ręki. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję, ponieważ każdego dnia odwdzięczają się one swoją radością, uśmiechem i zaufaniem. Mogę obserwować jak poprzez zabawię i naukę rozwijają się, pogłębiają swoje zainteresowania i umiejętności.

 

Kobieta

mgr Ewa Lotko

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Filologicznego o specjalizacji – Logopedia. Ukończyłam studia licencjackie z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz magisterskie
z zakresu oligofrenopedagogiki. Na co dzień jestem nauczycielem kontraktowym w przedszkolu gdzie również spełniam swoją pasję – jako logopeda przeprowadzam badania przesiewowe starszych grup oraz realizuję projekty logopedyczne. Swoje doświadczanie zawodowe zdobywam od 2017 roku rozpoczynając pracę w żłobku, następnie pracując w przedszkolu z dziećmi w normie intelektualnej oraz dodatkowo z niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, znacznym jak również ze spektrum autyzmu i Aspergerem. Chętnie poszerzam swoją wiedzę w dziedzinie logopedii uczestnicząc na szkoleniach oraz czytając literaturę.

 

brak zdjęcia

 

mgr Anna Pisarzowska - położna, doradca laktacyjny

 

 

 

brak zdjęcia

 

Kinga Szczepańska - Recepcjonistka

 

 

brak zdjęcia

 

Jolanta Suchocka-Polańska - Recepcjonistka

 

 

 

brak zdjęcia

 

Agnieszka Piętakiewicz - Recepcjonistka

 

 

 

 

Kompleksowa diagnoza, terapia oraz rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych