Szukaj
 • Małgorzata Stando Pawlik

Zaburzenia rozwoju mowy, czyli kiedy udać się do logopedy

Aktualizacja: maj 4

Zaburzenia lub opóźnienia rozwoju mowy można obserwować już w wieku niemowlęcym. Podstawowym objawem jest nieosiąganie poszczególnych etapów rozwoju mowy w określonym czasie. Zaburzenia rozwoju mowy mogą mieć różnorodne podłoże, które należy jak najszybciej zdiagnozować.

Tego rodzaju trudności mogą skutkować opóźnieniami rozwoju funkcji poznawczych, a w późniejszym czasie - trudności w nauce. Diagnozę należy przeprowadzić jak najszybciej. Czekanie do 3 - 4 roku życia nie jest wskazane.


Rodzaje zaburzeń mowy:

 • opóźniony rozwój mowy

 • zaburzenia artykulacji - nieprawidłowa wymowa głosek

 • wymowa nosowa 

 • jąkanie

 • afazja

 • dyzartria

 • dysfonia

 • mutyzm


Kiedy należy udać się z dzieckiem do specjalisty?


Dzieci od 0 - 2 roku życia
 • Dzieci urodzone przedwcześnie i urodzone przez cesarskie cięcie powinny zawsze zostać skonsultowane przez neurologopedę i być pod jego kontrolą przynajmniej do 1 roku życia. Specjalista sprawdzi napięcie mięśniowe w obrębie narządów mownych, prawidłowość w ich budowie. Zadba o prawidłowe ssanie, połykanie, gryzienie i żucie. Prawidłowy rozwój tych czynności gwarantuje prawidłowy rozwój mowy.

 • gdy dziecko milknie po 6 miesiącu życia

 • gdy ma problemy ze ssaniem z piersi lub smoczka, ssie krótko, szybko się męczy, krztusi się, cmoka przy karmieniu, pokarm wycieka

 • gdy jest problem z karmieniem z łyżeczki, gryzieniem, żuciem pokarmów stałych, dziecko odmawia ich przyjmowania

 • gdy dziecko nie mówi pierwszych słów (mama, tata, baba am...) a skończyło 1 rok życia

 • gdy ma stwierdzone obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe

Z dzieckiem 2 – letnim
 • gdy wymawia tylko pojedyncze dźwięki zamiast wyrazów, zwłaszcza jeśli w okresie niemowlęcym dziecko nie gaworzyło lub gaworzenie było mało nasilone 

 • gdy wymawia dźwięki w taki sposób, że jego wypowiedź jest całkowicie niezrozumiała dla osoby obcej 

Z dzieckiem 3 – letnim
 • gdy wsuwa język między zęby przy wymawianiu głosek t, d, n, 1, ś, ź, ć, dź

Z dzieckiem 4 – letnim  
 • gdy zamiast głoski f, w wymawia p, b, h np. fotel » potel lub hotel, żyrafa » żyrapa lub żyraha, wałek » bałek 

 • lzamiast k, g wymawia t, d np. kotek » totet, mąka » mąta, góra » dóra, kogut » kodut 

 • zamiast s, z, c, dz wymawia ś, ź, ć, dź np. samochód » śamochód, zamek » źamek, cukierek » ciukierek 

 • zamiast r wymawiaj np. rakieta » jakieta, krowa » kjowa, drabina » djabina 

 • zamiast c, dz wymawia s, z np. cebula » sebula, słońce » słońse, dzwonek » zwonek, pędzel » pęzel 

 • gdy ubezdźwięcznia głoski dźwięczne, np. zamiast b wymawia p, zamiast w wymawia f itd. np. boli » poli, woda » fota, zegar » sekar, dzwoni » cfoni 

 • gdy wsuwa język między zęby przy wymawianiu głosek (tak jak u 3 - latka) + s, z, c, dz

Z dzieckiem 5/6 – letnim
 • gdy zamiast głosek sz, rz, cz, dż wymawia s, z, c, dz np. szafa » safa, żaba » zaba, czołg » cołg, dżem » dzem 

 • zamiast r wymawia l lub ł ryba » lyba lub łyba, torba » tolba lub tołba 

 • gdy wsuwa język między zęby przy wymawianiu głosek (tak jak u 4 - latka) + sz, rz, cz, dż 

 • przestawia sylaby w obrębie wyrazu lub skraca wyrazy


0 wyświetlenia
NA SKRÓTY

Kontakt:

OFERTA

Studia Podyplomowe

KONTAKT

Centrum Rozwoju, Diagnozy i Terapii "Meritum"

ul. H. Hubala - Dobrzańskiego 99B/1

41-218 Sosnowiec

e-mail: centrum@fundacjameritum.com

tel. 506 506 761

Znajdź nas
Zapraszamy

Od poniedziałku do piątku

w godzinach 10.00 - 18.00

(możliwość umawiania wizyt od godz. 8.00)

oraz w soboty 9.00 - 14.00

 • White Google+ Icon
 • White Facebook Icon

Centrum "Meritum" prowadzi bezpłatne Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka!