Na czym polega trening kontroli złości u dziecka?

Trening Kontroli Złości jest jednym z wielu narzędzi, które pomagają radzić sobie z nią zarówno dzieciom, jak i dorosłym. W artykule omówimy, na czym polega TKZ u dzieci i dlaczego jest to skuteczna metoda.

Dlaczego warto stosować trening kontroli złości u dziecka?

Złość może mieć negatywny wpływ na relacje międzyludzkie oraz prowadzić do sytuacji niebezpiecznych dla nas samych i innych. Dlatego niezwykle ważne jest nauczenie dzieci i młodzieży kontrolowania swoich emocji. Jedną z efektywnych metod terapii jest Trening Kontroli Złości (TKZ). Jest to narzędzie poznawczo-behawioralne, które pomaga w radzeniu sobie z własną impulsywnością.

Jak przebiega trening kontroli złości?

Trening Kontroli Złości to cykl spotkań, którego celem jest nauka samokontroli zachowania pod wpływem odczuwanej akurat złości. Zajęcia opierają się na pobudzeniu umiejętności identyfikacji emocji złości oraz sytuacji prowokujących agresję. Poświęca się także czas na wypracowanie alternatywnych sposobów reakcji, które są akceptowalne społecznie. Trening Kontroli Złości odbywa się w grupach. Częścią zajęć są dyskusje, ćwiczenia modelowania (demonstracji) oraz odgrywanie ról (wypróbowywanie tego, co zostało zademonstrowane). W ramach treningu uczestnicy otrzymują także ćwiczenia domowe.

Czego uczą dzieci w trakcie treningu kontroli złości?

Trening Kontroli Złości jest skutecznym narzędziem nauczania dzieci i młodzieży inteligencji emocjonalnej. Podczas zajęć uczestnicy uczą się dokonywania analizy sytuacji, w której się znajdują lub znajdowali. Następnie pod okiem psychologa dziecięcego wypracowują alternatywne sposoby reakcji oraz techniki redukcyjne złości, takie jak głębokie oddychanie czy przyjemne wyobrażenia. Warto pamiętać, że wiele uczą się również na ten temat rodzice.