Na czym polega różnicowanie w neurofizjoterapii?

Neurofizjoterapeuta wykonuje badania neuropediatryczne, aby wykluczyć zaburzenia neurologiczne. Jest to ważne szczególnie w przypadku dzieci wysokiego ryzyka. Zaburzenia pochodzenia neurologicznego mogą objawiać się w różny sposób. Rozpoznanie części z nich możliwe jest na wczesnym etapie rozwoju, inne można dostrzec dopiero u starszych dzieci. Zaburzenia te mogą być wrodzone lub nabyte.

Jak objawiają się zaburzenia komunikacji pochodzenia neurologicznego?

W przypadku dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego należy udać się do specjalisty. Rozwój wielu problemów neurologicznych można spowolnić lub wyleczyć. Możliwe jest także odwrócenie ich skutków intelektualnych i fizycznych. Problemy neurologiczne mogą się objawiać m.in. zaburzeniami mowy. Ujawniają się one w różny sposób zależenie od wieku dziecka. W przypadku niemowlaków problemy objawiają się brakiem głużenia lub gaworzenia. U dzieci dwuletnich i starszych ze specjalistą powinny być skonsultowane problemy takie jak mówienie niewyraźne, wada wymowy, mówienie bardzo mało lub wcale. Problemami związanymi z zaburzeniami mowy zajmuje się neurologopeda dziecięcy.

Różnicowanie w rehabilitacji neurologopedycznej

Prawidłowa wymowa głosek, ich identyfikacja oraz różnicowanie jest kluczowe w rozwoju mowy dziecka. Prawidłowo wykształcona umiejętność różnicowania pozwala rozumieć mowę, prawidłowo wypowiadać słowa oraz jest kluczowa w nauce czytania i pisania. Polega na odróżnianiu od siebie głosek, słów, zwracania uwagi na akcent i intonację. Jej zaburzenia utrudnia m.in. rozróżnianie podobnie brzmiących liter jak „w” i „f”, czy słów, np. „chóry” i „kury”. Umiejętność ta nie jest wrodzona, kształtuje się między pierwszym a drugim rokiem życia. Wszelkie zaburzenia percepcji słuchowej wymagają ćwiczeń korekcyjnych.
Umiejętność różnicowania ćwiczy się poprzez literowanie słów, wyklaskiwanie sylab w słowach czy dzielenie wyrazów na sylaby. Ćwiczenia warto wykonywać w domu. Najlepiej, gdy nauka jest dla dziecka zabawą, wtedy chętniej w nią angażuje.