Jakie mogą być objawy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego?

Ośrodkowy układ nerwowy wpływa na poprawną pracę całego organizmu. W skład OUN chodzi rdzeń kręgowy i mózgowie oraz komórki nerwowe, czyli neurony. Ośrodkowy układ nerwowy odpowiada za odbiór impulsów nerwowych, a następnie je przetwarza i wysyła do efektorów, czyli narządów wykonawczych (komórki i narządy). Uszkodzenia OUN powodują poważne problemy ze zdrowiem. Co może być przyczyną uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i w jaki sposób uszkodzenia mogą się objawiać?

Skąd się biorą uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego?

Wyróżnić możemy wiele przyczyn uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Często wiążą się one z poważniejszymi chorobami czy urazami. Uszkodzenia OUN mogą towarzyszyć nowotworowi, udarowi mózgu, stanom zapalnym, chorobie Parkinsona czy stwardnieniu rozsianemu. Może do nich dojść również na skutek doznanego urazu czaszkowo-mózgowego. Kolejną przyczyną są urazy mechaniczne.

Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego może dotknąć osób, które uszkodziły część mózgu w wypadku komunikacyjnym albo przerwały ciągłość rdzenia (taka sytuacja często ma miejsce po skoku do wody „na główkę”, który się nie udał). Taka przypadłość dotyka również dzieci we wczesnym stadium rozwoju. Mowa tutaj o mózgowym porażeniu dziecięcym, czyli uszkodzeniu mózgu w okresie życia płodowego, w trakcie porodu albo bezpośrednio po nim.

Objawy uszkodzenia układu nerwowego

Na skutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego dochodzi do ograniczenia samodzielności, ponieważ wiąże się ono z dezorganizacją w organizmie, wyróżnić możemy kilka charakterystycznych zaburzeń, które towarzyszą uszkodzeniom OUN. Mowa tutaj przede wszystkim o zaburzeniach równowagi i czucia. Może to być również hipotonia albo hipertonia.

Pierwsza przypadłość polega na osłabieniu siły mięśniowej, natomiast druga na jego nadmiernym napięciu. Uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego może towarzyszyć również wygórowanie odruchów głębokich, na przykład kolanowego lub rzepkowego oraz spastyczność, czyli osłabienie, porażenie albo niedowład mięśni. U chorych osób może również wystąpić zanik mięśni.