Jaki wpływ ma motoryka mała na mowę?

Motoryka mała odpowiada za drobne, precyzyjne ruchy dłoni i palców. Jej prawidłowe funkcjonowanie uzależnione jest od rozwoju układu nerwowego oraz układu ruchu. Motoryka mała nie jest wrodzona, każdy człowiek musi ją wykształcić poprzez naukę codziennych czynności oraz ruch. Dziecko rozwija ją od pierwszych dni życia.

Związek pomiędzy motoryką małą a mową

Istnieje duże powiązanie między ruchami dłoni i mową. Ośrodek mowy w mózgu znajduje się w pobliżu tego, który odpowiada za poruszanie dłońmi. To sprawia, że podczas wykonywania precyzyjnych ruchów palcami, dochodzi do angażowania struktur mózgowych, znajdujących się w pobliżu tych odpowiadających za rozwój mowy. W ten sposób następuje pośrednie działanie ruchu rąk na rozwój mowy. Poza tym oba te ośrodki zajmują dość duże obszary reprezentacji w korze mózgowej.

Kształtowanie się motoryki małej jest złożonym procesem.  Jej nieprawidłowy rozwój może prowadzić do różnych zaburzeń mowy. Z tego powodu nie wolno lekceważyć problemów związanych z wykonywaniem precyzyjnych czynności dłońmi przez dziecko.

W jaki sposób wspiera się rozwój motoryki małej i mowy?

Wczesne rozpoznanie problemów pomaga podjąć szybkie działania terapeutyczne. W przypadku zaburzeń związanych z mową i motoryką małą, szczególnie pomocna jest terapia integracji sensorycznej oraz logopedyczna. W przypadku występowania tego typu problemów istotne są wszelkie czynności dostarczające doznania zmysłowe. Przykładem takiej aktywności jest zabawa gniotkami sensorycznymi. Czynności rozwijające motorykę małą mogą być dla dzieci świetną zabawą, dzięki czemu nawet nie zauważą, że wykonują ćwiczenia. Aktywności, które każdy rodzic może zapewnić dziecku, by wspomagać rozwój motoryki małej, to wszelkie zabawy plastyczne. Doskonałym ćwiczeniem jest lepienie z modeliny, plasteliny czy masy solnej. Bardzo rozwijające jest również malowanie farbami. Dziecko może do tego celu używać własnych dłoni, pędzla lub gąbki. Również inne zajęcia plastyczne wymagające precyzji doskonale wpływają na rozwój motoryki małej.