Jak wygląda test uwagi słuchowej i jego interpretacja w metodzie Tomatisa?

Metoda Tomatisa jest jedną z metod terapii dzieci z zaburzeniami uwagi słuchowej. Swoją nazwę wzięła od nazwiska profesora otolaryngologii pochodzącego z Francji, Alfreda Tomatisa, który prowadził badania na temat relacji pomiędzy słuchem a umiejętnością komunikacji. Terapia Tomatisa opiera się na intensywnej stymulacji neurosensorycznej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, dzięki czemu poprawia się efektywność odbierania bodźców i oraz zmniejszają się trudności z komunikacją.

Jak przebiega test uwagi słuchowej i jak należy go interpretować?

Diagnostyka jest najważniejszym narzędziem, umożliwiającym trafne określenie problemu i szybsze podjęcie działań do jego rozwiązania. Chcąc rozpocząć terapię metodą Tomatisa, konieczne jest wykonanie badania uwagi słuchowej. W jego trakcie wykonywany jest test uwagi słuchowej, który pozwala ocenić poziom przewodnictwa kostnego, przewodnictwa powietrznego, gotowość na bodźce słuchowe, prawidłową lokalizację dźwięku, lateralizację oraz selektywność.

Podczas testu dziecko poddawane jest badaniom za pomocą specjalnych urządzeń, które przenoszą dźwięk. Efekty badania przewodnictwa kostnego oraz przewodnictwa powietrznego przedstawiane są na krzywej. Podczas sprawdzania zdolności lokalizacji dźwięku badany musi stwierdzić, w którym uchu słyszy konkretny dźwięk. Brak możliwości określenia kierunku traktowany jest jako trudność z lokalizacją źródła dźwięku.

Jak wygląda interpretacja pozostałych badań?

W przypadku badania lateralizacji określa się dominację przetwarzania informacji jednego z uszu. Badany ma za zadanie mówić do mikrofonu, a dźwięk słyszy w słuchawkach. Zmiany natężenia dźwięku wprowadza się do momentu osiągnięcia symetrii mięśni twarzy, a następnie porównuje się wyniki – ucho z niższym jest dominujące.