Jak przygotować się do wizyty u neurologa?

Układ nerwowy jest jednym z największych układów organizmu człowieka. W jego skład wchodzi mózg, rdzeń kręgowy oraz nerwy obwodowe. Jego nieprawidłowe działanie wpływa znacząco komfort życia oraz integrację zachowań ludzkich. Dzięki układowi nerwowemu możliwe jest poruszanie się oraz wykonywanie precyzyjnych ruchów. Za diagnozowanie chorób układu nerwowego oraz ich leczenie odpowiedzialny jest neurolog.

W jaki sposób należy przygotować się do wizyty u neurologa?

Neurologia jest dosyć szeroką dziedziną, która łączy się niejako z psychiatrią i psychologią. Obecnie spotkać można również specjalistów w neurologopedii czy neurochirurgii, zajmujących się konkretną grupą neurologiczną. W przypadku wizyty u neurologa nie różni się ona zbytnio od wizyt u innych lekarzy specjalistów. Odpowiednie przygotowanie się przed wizytą, pozwoli na dokładniejsze poznanie objawów pacjenta i postawienie trafnej diagnozy.

Dobrym pomysłem na dobre przygotowanie się do wizyty u neurologa jest prowadzenie dziennika, w którym zanotowane zostały wszystkie występujące objawy i dolegliwości. Szczegółowy opis natężenia objawów, czasu ich występowania oraz inne ważne informacje mogą znacząco wpłynąć na szybkość postawienia diagnozy i jej trafność, a także odpowiednie dobranie farmakologii.

Oprócz wyżej wymienionych informacji warto zapisać także długość snu, określić prowadzoną dietę, poziom aktywności fizycznej, wpływ zmian pogody na samopoczucie, pojawienie się nadwrażliwości na bodźce jak silne zapachu. W dzienniku powinny znaleźć się również informacje o istniejących chorobach współistniejących i przyjmowanych lekach. Dobrym pomysłem jest również przygotowanie sobie listy pytań, które mogą zostać zadane neurologowi podczas wizyty. Jeżeli pacjent ma dokumentację medyczną, powinien również zabrać ją ze sobą.

Pierwsza wizyta rozpoczyna się zazwyczaj od wywiadu lekarskiego. Większość z zadawanych pytań dotyczy zazwyczaj informacji o stylu życia, chorobach współistniejących, czy występowaniu schorzeń neurologicznych w rodzinie. Następnie przeprowadzane jest proste badanie układu nerwowego, podczas którego specjalista sprawdza odruchy fizjologiczne, prawidłowość mowy, czucia czy postawy ciała. Ocenia również sposób chodzenia pacjenta. Jeżeli wizyta nie jest w stanie rozwiać wszystkich wątpliwości, neurolog może skierować pacjenta na dodatkowe badania neurologiczne.