Jak dysleksja wpływa na umiejętności szkolne?

Zgodnie z definicją dysleksja jest zjawiskiem objawiającym się specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu u dzieci, u których nie stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju umysłowym. Wśród tego rodzaju zaburzeń najczęściej występuje dysleksja, czyli problemy z czytaniem, dysortografia objawiająca się problemami z poprawną pisownią, zgodną z zasadami poprawnej pisowni, oraz dysgrafię, polegającą na niewyraźnym, ciężkim do odczytania pismem.

Czy dzieci z dysleksją zmagają się z większymi trudnościami w szkole?

Wraz z rozwojem medycyny, psychiatrii i psychologii wzrasta świadomość na temat różnego rodzaju zaburzeń u zdrowo rozwijających się dzieci. Dzięki temu rodzice mogą szybko podjąć działania, mające na celu poprawę umiejętności, ale także zadbać o komfort psychiczny ich dziecka. Dzieci z dysleksją zmagają się z różnymi wyzwaniami w szkole jak na przykład zbyt wolne czytanie czy nagminnie pojawiające się błędy ortograficzne. Takie sytuacje powodują u dziecka bardzo duży stres i wystąpienie sporych kompleksów.

Dysleksja u dzieci często wiąże się z potrzebą poświęcenia większej ilości czasu na różne zagadnienia związane z przedmiotami ścisłymi czy dłuższymi tekstami. Odpowiednio dobrane metody nauczania pozwalają na rozwinięcie umiejętności i pobudzenie niewykształconych umiejętności poznawczych. W przypadku dzieci z dysleksją warto zdecydować się na wizytę u psychologa dziecięcego, który wesprze zarówno dziecko, jak i rodziców w nauce radzenia sobie z trudnościami w pisaniu czy czytaniu.

W jaki sposób można poprawić umiejętności dziecka z dysleksją?

Jedną z najskuteczniejszych metod terapii dysleksji jest terapia Tomatisa. Polega ona na stymulacji słuchowej, dzięki której zaburzenia uwagi zostają przezwyciężone, a umiejętności komunikacji poprawiają się. Podczas terapii Tomatisa odbywa się trening słuchu za pomocą odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego, a także ćwiczenia wokalne, dzięki którym kontrola nad własnym głosem oraz mową zwiększa się. Metoda ta sprawdza się nie tylko w przypadku dysleksji, ale również u osób z zaburzeniami uwagi, autyzmem, zaburzeniami mowy i głosu.