Trenuj swój mózg jak w NASA dzięki EEG Biofeedbac


Małgorzata Stando Pawlik

EEG-biofeedback to treningi, podczas których uczysz się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Jest metodą wykorzystującą najnowsze odkrycia z zakresu medycyny oraz techniki komputerowej. Jej zastosowanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne.


Mózg człowieka wykazuje ciągłą czynność bioelektryczną. Oznacza to, że nawet podczas snu między komórkami nerwowymi przepływają impulsy elektryczne o niskim napięciu, które można zarejestrować stosując specjalną aparaturę. Częstotliwość i amplituda tych fal zależy od stanu pobudzenia układu nerwowego i koncentracji. Inny zapis fal wykazuje człowiek podczas snu, inny gdy czuwa, a jeszcze inny w trakcie np. pracy twórczej.

Zapis tych fal można zbadać zakładając specjalne elektrody na głowę pacjenta. Stosowanie takiego sprzętu jest w pełni bezpieczne i nie wiąże się z najmniejszym ryzykiem. Po zamontowaniu aparatury pomiarowej pacjent siada przed monitorem, na którym wyświetlana jest wideogra. Pacjent świadomie zmieniając natężenie poszczególnych pasm fal mózgowych ma wpływ na jej przebieg.

grafika przedstawiająca twarz

Na czym polega terapia?

Technika opracowana już w latach 70. ubiegłego wieku i wykorzystywana początkowo przez Amerykańska Agencje Kosmiczną NASA do treningów kosmonautów, znalazła obecnie zastosowanie w terapii zaburzeń i deficytów rozwojowych oraz podniesienia wydajności mózgu u dzieci, młodzieży i dorosłych.


urządzenie do badania


Specjalistyczny sprzęt, wykorzystywany podczas treningów, odzwierciedla procesy psychofizjologiczne, z których nie zdajemy sobie zwykle sprawy, a które można świadomie kontrolować. Zastosowanie biofeedbacku jest wszechstronne i pozwala wpływać na zmiany w zachowaniu oraz samopoczuciu osób korzystających z tego rodzaju terapii. Metoda oparta jest na biologicznym sprzężeniu zwrotnym. EEG-Biofeedback, inaczej neurofeedback, jest metodą umożliwiającą zmianę charakterystyk własnych fal mózgowych poprzez korzystanie z otrzymywanych zwrotnie informacji o przebiegu pracy mózgu. Osoba trenująca, poprzez aktywny udział w treningu, modyfikuje i optymalizuje układ swoich fal mózgowych. Biologiczne sprzężenie zwrotne pozwala na wyregulowanie i naturalną optymalizację charakterystyk fal mózgowych oraz utrwalenie tego stanu w mózgu osoby trenującej.


Dla kogo?

 

Trening EEG - Biofeedback to poprawa pamięci, koncentracji, uwagi a nawet zwiększenie odporności na stres i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Polecany szczególnie dla:

 • Uczniów
 • Studentów
 • Menagerów, Przedstawicieli Handlowych, Kierowców
 • Dziennikarzy
 • Sportowców
 • Nauczycieli
 • Policjantów

 

Terapia przebiega w formie treningowej, według zaleceń indywidualnie opracowanych w oparciu o analizę wyników badań diagnostycznych. Najlepszą metodą diagnostyczną, jaką powinno się stosować przed rozpoczęciem treningów jest badanie QEEG (mapowanie mózgu). Dzięki temu terapeuta poznaje funkcjonowanie mózgu pacjenta i określa najbardziej sprecyzowany program treningów.


Co trenujemy?

 • uwagę
 • koncentrację
 • pamięć
 • trudności szkolne: dysleksja, dysgrafia, dysortografia
 • nadpobudliwość
 • depresję
 • pamięć


dorośli w kółku


Co to jest badanie QEEG?

 

Badanie QEEG (mapowanie mózgu) jest badaniem służącym do analizowania zapisu EEG w sposób ilościowy. Badanie QEEG ułatwia wizualizację tego, co dzieje się w mózgu podczas spoczynku, czuwania, wykonywania zadania, skupienia uwagi itp. Analizę wykonuje się na podstawie surowego zapisu EEG czyli czynności bioelektrycznej mózgu.

 

Niebieski skan głowyBadanie QEEG pozwala na rozpoznanie przyczyn zaburzeń lub trudności takich jak:

 • zaburzenia uwagi i koncentracji
 • trudności w uczeniu się w tym dysleksji, dyskalkulii, dysgrafii
 • problemy wychowawcze
 • zaburzenia nastroju w tym depresja.

 

Po przeprowadzonym badaniu otrzymuje się rozkład mocy i amplitud czynności bioelektrycznej w formie map mózgu. Analizując ich rozkład i charakter można zaobserwować nawet minimalne zaburzenia w pracy mózgu i określić obszary, które są kluczowe podczas treningu Biofeedback. Po treningu natomiast QEEG służy do kontroli i oceny skuteczności przeprowadzonej terapii.

Badanie jest bezbolesne!

Przygotowanie do badania:

 • w czasie ok.2-3 godzin przed badaniem EEG pacjent nie powinien pić kawy, mocnej herbaty, ani żadnych napoi energetyzujących
 • nie zaleca się mycia głowy bezpośrednio przed badaniem – kwestia ta ma wpływ na przewodność skóry i jakość odbieranych sygnałów
 • pacjent powinien zgłosić technikowi występującą senność, zawroty głowy, osłabienie, a także przedstawić leki, które aktualnie przyjmuje oraz zmianę leków i dawkowania w ostatnim czasie

Badanie trwa ok 1 h wraz z przygotowaniem pacjenta do badania.

Raport badania:

Wynik wraz z opisem i omówieniem jest przekazywany co najmniej 7 dni po wykonaniu badania.