Dlaczego wskazywanie palcem przez dziecko to ważne zadanie?

Twoje dziecko skończyło już rok, ale jeszcze nie pokazuje palcem przedmiotów, ludzi lub zwierząt w swoim otoczeniu? Sprawdź, dlaczego jest to niepokojący objaw, jak stymulować u malucha te umiejętności oraz gdzie zgłosić się po pomoc.

Ja, mama i… zabawka, czyli co oznacza wskazywanie palcem przez dziecko?

Odruch pokazywania przez dziecko palcem obiektów w swoim otoczeniu, pojawiający się zazwyczaj około dziewiątego lub dziesiątego miesiąca życia dziecka, stanowi pierwszy sposób komunikacji oraz interakcji malucha z otoczeniem. Świadczy o wejściu dziecka w kolejna fazę rozwoju, polegającą na wchodzenie w interakcje trójstronne, w miejsce dwustronnych. Dzięki gestowi pokazania palcem powstaje zatem pole wspólnej uwagi, w którym znajduje się maluch, rodzic oraz wskazywany przez dziecko obiekt.

Gest ów jest nie tylko sposobem komunikowania się dziecka z otoczeniem, lecz również sygnałem, że jest ono gotowe, aby uczyć się języka i zacząć używać określonych słów. Poprzez pokazywanie palcem dziecko przyciąga uwagę rodzica oraz wskazuje interesujące  obiekty. Jest oznaką chęci komunikacji oraz warunkiem koniecznym, aby dziecko zaczęło się uczyć mówić. O tym, że wskazywanie palcem przez dziecko jest formą komunikacji świadczy fakt, iż dzieci stosują ten gest jeśli w pobliżu jest osoba dorosła.

Jak zachęcić dziecko do wskazywania palcem?

Istnieje kilka sposobów, dzięki którym obudzisz u dziecka chęć wskazywania palcem. Zacznij od nauki malucha patrzenia na wskazywany przez ciebie palcem przedmiot oraz od pokazywania przedmiotów, znajdujących się w zasięgu ręki dziecka. Warto również bawić się z dzieckiem w pokazywanie części ciała. Rozłóż przed nim zabawki i zapytaj się, którą z nich sobie życzy lub poproś, aby pokazało palcem zabawkę, którą wcześniej położysz na przykład na szafie. Podczas codziennych zajęć warto również pytać malucha, gdzie są przedmioty codziennego użytku lub zabawki, znajdujące się w zasięgu jego wzroku.

Dobrym sposobem na rozbudzenie u dziecka umiejętności pokazywania palcem jest wspólne oglądanie książeczek, podczas którego należy pokazywać dziecku zwierzątka czy inne elementy, przedstawione na obrazkach. Potem poproś, aby samo wskazało palcem na przykład kotka lub misia. Zapytaj, gdzie miś ma oko, nosek lub łapki. Podobnie można postępować ze stworzoną własnoręcznie kolekcją zdjęć zabawek maluszka.

Co zrobić, gdy dziecko nie wskazuje palcem?

Jeśli jednak twoja pociecha skończyła już roczek i nadal nie wskazuje palcem, okazać się może profesjonalna pomoc. Zgłoś się po nią do naszego Centrum Rozwoju, Diagnozy i Terapii, w którym oferujemy między innymi terapeutyczne zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju u dzieci, u których zdiagnozowano lub podejrzewa się występowanie nieprawidłowości rozwojowych. W naszym centrum programem objęte są dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Prowadzone przez nas zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju polegają na pobudzaniu u dzieci rozwoju psychoruchowego i społecznego i prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych psychologów, logopedów, pedagogów oraz fizjoterapeutów.

Aby skorzystać z możliwości nieodpłatnych zajęć, należy zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzonej przez miasto, gminę, w której zostanie przeprowadzona wielospecjalistyczna diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka oraz diagnoza funkcjonalna. W razie nieprawidłowych wyników przeprowadzonych testów poradnia wyda opinię o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka w fazie jego wczesnego wspomagania rozwoju, na podstawie której można zgłosić się do Meritum.