Czym są choroby neurodegeneracyjne i jak je leczyć?

Choroby neurodegeneracyjne dotyczą mózgu i rdzenia kręgowego. Są bezpośrednio związane z uszkodzeniami komórek, które budują struktury układu nerwowego. W przypadku chorób neurodegeneracyjnych dochodzi do uszkodzenia i zaniku neuronów, przy czym nie jest to zjawisko pochodzenia toksycznego, metabolicznego czy zapalnego. Jakie choroby neurodegeneracyjne możemy wyróżnić i czy można je leczyć?

Jakie choroby zaliczamy do neurodegeneracyjnych?

Choroby neurodegeneracyjne dzielą się na dziedziczne i nabyte. W przypadku chorób dziedzicznych przyczyną ich występowania są odziedziczone mutacje, natomiast choroby nabyte wiążą się z ekspozycją na czynniki, które są szkodliwe dla układu nerwowego, na przykład alkohol czy narkotyki. Mogą je powodować również infekcje układu nerwowego oraz urazy głowy. Wyróżnić możemy wiele chorób zaliczanych do neurodegeneracyjnych. Są to między innymi:

  • choroba Alzheimera i Parkinsona,
  • otępienie czołowo-skroniowe, czyli zaburzenia zachowania i zaburzenia psychiczne,
  • leukodystrofia, czyli niedobór enzymu ASA,
  • choroba Refsuma, która objawia się ataksją, zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki i polineuropatią demielinizacyjną,
  • choroba Alpersa, która objawia się trudnościami w rozwoju niemowlęcia i postępującą niepełnosprawnością intelektualną,
  • zespół Cockayne’a, który objawia się niskim wzrostem, przedwczesnym starzeniem i charakterystycznym wyglądem twarzy,
  • schorzenia prionowe, na przykład śmiertelna rodzinna bezsenność.

Leczenie chorób neurodegeneracyjnych

Choroby neurodegeneracyjne niestety są nieuleczalne. U pacjentów stosowane są jedynie odpowiednie terapie, które mają na celu złagodzenie objawów przebywanej choroby. Pomocna często okazuje się na przykład fizjoterapia. Niezbędne jest również przeprowadzanie badań genetycznych, dzięki którym można wykryć obecność mutacji, które są odpowiedzialne za występowanie schorzeń neurodegeneracyjnych. Pomocna często okazuje się również rehabilitacja i ćwiczenia. U niektórych pacjentów wprowadzana jest też farmakoterapia, jednak podobnie jak inne metody wpływa ona jedynie na złagodzenie objawów. W przypadku chorób neurodegeneracyjnych, a w szczególności przy chorobie Altzheimera i chorobach otępiennych pomocna może być również metoda Tomatisa oraz EEG- Biofeedback.