Czym jest terapia ręki?

Chcesz poprawić koordynację wzrokowo-ruchową swojego dziecka? A może pragniesz ustabilizować mięśnie ręki i obręczy barkowej lub zwiększyć zdolność manipulacyjną dłoni twojej pociechy? Sprawdź, dlaczego i w jaki sposób będzie pomocna terapia ręki.

Terapia ręki polega na wspólnej pracy:

Wspólnie opracowują oni plan zalecanych form ruchu oraz ćwiczeń określonych umiejętności, mających na celu usprawnienie funkcji ręki. Ćwiczenia, składające się na terapię ręki, mają za zadanie zaangażowanie górnej kończyny do nauki i doskonalenie określonych czynności oraz ruchów precyzyjnych, przy uwzględnieniu pracy tułowia, głowy i całego ciała. W trakcie terapii zwraca się także uwagę na zdolność pacjenta do czucia powierzchownego i głębokiego. Terapia ręki w efekcie nie tylko usprawnia pracę kończyny górnej, lecz również uczy stabilizacji całego ciała, dzięki ćwiczeniom, wzmacniającym obręcz barkową, ćwiczeniom manualnym oraz stymulacji prioceptywnej. Ćwiczenia obejmują także naukę poprawnego chwytu, dysocjację palców, pisanie czy trenowanie koncentracji podczas pracy rąk.  

Kiedy zalecana jest terapia ręki?

Terapia ręki zalecana jest w sytuacji, gdy praca i umiejętności ręki zostają zahamowane lub rozwój funkcji ręki jest zaburzony, na przykład w wyniku uszkodzenia mózgu, nieprawidłowej budowy ręki, na skutek zaburzeń integracji sensorycznej, wykształcenia złych nawyków czy na skutek niepełnosprawności intelektualnej. Wskazaniami do opracowania szczegółowego planu ćwiczeń będą także trudności w planowaniu ruchowym, problemy z koordynacją pracy obu rąk, ubieraniem się czy zapinaniem guzików,  a także zaburzenia sprawności grafomotorycznej, czyli brak umiejętności wycinania, rysowania czy malowania. Zapisz swoją pociechę na zajęcia z terapii ręki, również wtedy, kiedy zauważysz, że ma ona trudności w utrzymaniu kredek czy ołówka, problemy z koncentracją i utrzymaniem prawidłowej postawy ciała, a także jeśli niechętnie dotyka różnych faktur.

Warto zapisać dziecko na terapię ręki, gdyż dzięki niej poprawi ono i usprawni precyzyjne ruchów rąk, polepszy swoją sprawność manualną oraz grafomotoryczną, wzmocni koncentrację, polepszy swoje umiejętności chwytu oraz planowania ruchu, nauczy się przekraczania linii środka ciała oraz pobudzi czucie powierzchowne i głębokie. Poprawie ulegnie również zakresu ruchomości w stawach oraz siły mięśniowej.