Czy terapia Tomatisa to muzykoterapia? (aut. Ewa Wojciechowska)


Małgorzata Stando Pawlik

Metoda prof. Alfreda Tomatisa jest formą stymulacji mózgu, podczas której zmienia się słuch i stymuluje nerw przedsionkowy za pomocą wyspecjalizowanego sprzętu.


Każde nagranie muzyki i głosu zastosowane podczas terapii jest nieustannie zmieniane za pomocą specjalnych systemów wzmacniaczy i filtrów kontrolowanych elektronicznie. Neurologicznym efektem tej stymulacji jest poprawa słuchania i reorganizacji przetwarzania słuchowego.

W terapii metodą prof. Alfreda Tomatisa stosujemy także niektóre nagrania Mozarta i chorałów gregoriańskich. Muzyka Mozarta ma w sobie rytm zgodny z rytmem bicia serca płodu. Poza tym zawiera bardzo wiele wysokich częstotliwości, dających mózgowi ogromną moc. Chorały gregoriańskie natomiast mają działanie terapeutyczne. W ich rytmie możemy znaleźć idealny rytm bicia serca, a zatem są bardzo uspokajające dla systemu nerwowego. Zawierają także bogactwo informacji z pasma częstotliwości pomiędzy 750 a 4000 Hz, które to jest pasmem języka i pasmem odpowiadającym za obszar w mózgu produkujący endorfiny.

Zależnie od tego, na jakim obszarze mózgu pracujemy, ustawiamy na sprzęcie odpowiednie częstotliwości, odpowiadające dokładnie tym (uszkodzonym lub słabiej funkcjonującym) częściom mózgu.

czarne słuchawki

Fazy Terapii

 

Faza PRE-RSM – przygotowanie ucha i mózgu do terapii.


Faza RSM - Na początku terapii cofamy się do fazy prenatalnej. 9 miesięcy ciąży to najważniejszy czas naszego życia! To właśnie wtedy powstają system nerwowy, mózg i psychika. Wysokie częstotliwości głosu matki (dźwięki szczelinowe) są odpowiedzialne za rozwój mózgu i systemu nerwowego. Z kolei niskie częstotliwości (jak dźwięki „b”, „p”, „m” itp.) nie są dostrzegane przez płód. Łączą się one z biciem serca, ruchami perystaltycznymi jelit i płynem owodniowym w stymulację ruchu. To skutkuje rozwojem zmysłu dotyku i części przedsionkowej. A zatem jeśli podczas ciąży, porodu czy też w trakcje wczesnego etapu rozwoju wystąpią nieprawidłowości związane z budową systemu nerwowego, będziemy musieli w terapii powrócić do fazy prenatalnej. W fazie RSM zaczynamy od filtrowania 0 Hz a następnie każdego kolejnego dnia odcinamy coraz to wyższe częstotliwości tak aby zakończyć tą faze na 6000 Hz. Wtedy pacjent sprowadzony jest z powrotem "do łona" i przygotowany do terapii głosem matki.

Faza SF (mother voice) - nagrywamy zatem głos matki i filtrujemy go na tej samej częstotliwości (8000 lub 6000 Hz), w jakiej słyszy go dziecko w jej łonie. Poprzez zastosowanie wysoko przefiltrowanego głosu matki budujemy w mózgu nowe połączenia psychoneurologiczne.Można powiedzieć, że terapia metodą prof. Alfreda Tomatisa jest terapią matka/dziecko. Dziecko powinno mieć możliwość odczuwania obecności swojej matki podczas terapii. Niezwykle istotny jest kontakt cielesny, budujący w dziecku poczucie bezpieczeństwa zapewnione przez matkę.


Dziewczynka w różowym stroju

Faza naprzemienna SF + motoryczna - ma za zadanie badać jednego dnia dalej głos matki a drugiego stymulować strefę przedsionkową.

 

Faza ASM - w pewnym momencie nadchodzi czas, aby zakończyć podawanie wysoko filtrowanego głosu matki i przeprowadzić dźwiękowe narodziny. Jest to czas podobny do tego po porodzie, w którym dziecko otwiera się na słuchanie nowych dźwięków pochodzących już nie z łona matki ale z otoczenia. Aby dobrze przeprowadzić "narodziny dźwiękowe" musimy schodzić z częstotliwościami w dół począwszy od 6000 Hz a kończąc na 0 Hz. Od tej chwili pracuje się nad nowo wytworzonymi połączeniami w mózgu poprzez wykonywanie ćwiczeń z mikrofonem - tak jak dziecko po porodzie otwiera się na powtarzanie sylab i wyrazów tak w terapii prowadzi się fazę aktywną.

Faza aktywna - Na sprzęcie ustawia się częstotliwości charakterystyczne dla języka, w którym przeprowadzany jest trening, i już wtedy dźwięk jest wzmacniany na wybranych obszarach częstotliwości. W ten sposób głos, ucho i mózg są trenowane w tym samym czasie.