Szkolenia dla nauczycieli i specjalistów

Posiadanie wysokich kwalifikacji wychowawczych pomaga odpowiednio wspomagać rozwój dzieci. Oferujemy szkolenia dla nauczycieli oraz warsztaty, które mają za zadanie podnieść kompetencje pedagogów i ułatwić im codzienną pracę. Dzięki szkoleniom nauczyciele łatwiej będą mogli zdiagnozować problem dziecka oraz przedsięwziąć właściwe rozwiązanie, które pozwoli zaradzić trudnościom wychowawczym.

Centrum terapeutyczne „Meritum” oprócz szkoleń dla nauczycieli oferuje także studia podyplomowe z zakresu EEG-Biofeedback , czyli metody, która pomaga kontrolować procesy psychofizjologiczne w organizmie. Technika ta wykorzystuje zarówno medycynę, jak i techniki komputerowe do treningów funkcjonowania umysłu, poprzez poznanie i kontrolowanie fal wytwarzanych przez mózg człowieka. Opisywana metoda pomaga w utrzymaniu koncentracji i polepsza pamięć. Wykorzystywana jest przez uczniów, studentów, ale również dziennikarzy czy sportowców.

Napięcie elektryczne, wytwarzane przez mózg, jest ciągłe zarówno podczas intensywnej pracy, jak i snu, choć jego zakres jest różny. Badanie polega na podłączeniu elektrod, które są bezbolesne oraz bezpieczne dla zdrowia. Studia podyplomowe związane z metodą EEG-Biofeedback są realizowane wspólnie z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu.

 

dorośli siedzący na krzesłach

Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF – test do badania słuchu fonemowego u dzieci w wieku od trzech do siedmiu i pół lat. Ocena prawidłowego i zaburzonego słuchu fonemowego dziecka. Warsztaty z projektowaniem terapii słuchu fonemowego.

 

Dla kogo?


Warsztat adresowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów, psychologów, logopedów, neurologopedów oraz innych osób zajmujących się oceną słuchu fonemowego u dzieci w wieku od 3 do 7,5 lat.

 

Program szkolenia:
1.Teoretyczne ujęcie słuchu fonemowego.
2. Karty Oceny Słuchu Fonemowego na tle innych narzędzi do diagnozy słuchu fonemowego.
3. Charakterystyka Kart Oceny Słuchu Fonemowego jako narzędzia diagnostycznego.
4.Prezentacja wnętrza teczki KOSF.
5. Omówienie karty diagnozy.
6. Procedura badania testem KOSF.
7. Prezentacja filmów przedstawiających prawidłowe badanie testem KOSF.
8. Obliczanie i interpretacja wyników, wnioski diagnostyczne.
9. Praktyczne zastosowanie testu KOSF dla dzieci w wieku przedszkolnym: analiza przypadku.
10. Projektowanie terapii słuchu fonemowego.
11. Zaprezentowanie ćwiczeń oraz materiałów do terapii.
12. KOM-kod -komputerowe wsparcie diagnozy KOSF.
13. Pogłębienie diagnozy innymi narzędziami - przedstawienie innych narzędzi do diagnozy Komlogo.

Koszt 250 PLN